bip

ZASADY FUNKCJONOWANIA DWUJĘZYCZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁOMIANKACH

Zasady funkcjonowania Szkoły określa Statut szkoły.