Be silly. Be honest. Be kind.

DWUJĘZYCZNOŚĆ

Edukacja Społeczna traktuje nauczanie dwujęzyczne w szkole podstawowej nie jako nowy trend czy element uatrakcyjniający edukację, ale jako standard nowoczesnego nauczania. Nasz zespół wykorzystuje zarówno najlepsze praktyki światowe, jak również własne doświadczenia nauczycieli we wprowadzaniu i realizowaniu programów dwujęzycznych, dobierając odpowiednio narzędzia, metody i rozwiązania. 

Teoria Inteligencji Wielorakich Howarda Gardnera

Odpowiedni dobór przedmiotów daje uczniom szanse na aktywne uczestnictwo w procesie dydaktycznym, wykorzystując ich potencjał (zainteresowania, talent).

Zintegrowane Nauczanie Przedmiotowo-Językowe

Unikalny sposób łączenia treści nauczania zintegrowanego z językowym z wykorzystaniem autorskich narzędzi i metod pracy dobieranych do możliwości rozwojowych każdego dziecka.

Komunikacyjne Nauczanie Języka

Interakcja, która skupia się na pomaganiu uczniom w tworzeniu znaczenia, a nie na nauczaniu perfekcyjnych struktur gramatycznych oraz nabycia wymowy rodzimych użytkowników języka.

Nauczanie Języka Oparte na Zadaniach

Podejście to opiera się na używaniu autentycznego języka i zlecaniu uczniom zadań do wykonania<br /> tylko w języku, którego się uczą.

Zanurzenie w Języku

W szkole to przekazywanie materiału dydaktycznego poprzez język obcy. Dużą rolę odgrywają nauczyciele "native speaker".

 • Teoria Inteligencji Wielorakich Howarda Gardnera

  Odpowiedni dobór przedmiotów daje uczniom szanse na aktywne uczestnictwo w procesie dydaktycznym, wykorzystując ich potencjał (zainteresowania, talent).

 • Zintegrowane Nauczanie Przedmiotowo-Językowe

  Unikalny sposób łączenia treści nauczania zintegrowanego z językowym z wykorzystaniem autorskich narzędzi i metod pracy dobieranych do możliwości rozwojowych każdego dziecka.

 • Komunikacyjne Nauczanie Języka

  Interakcja, która skupia się na pomaganiu uczniom w tworzeniu znaczenia, a nie na nauczaniu perfekcyjnych struktur gramatycznych oraz nabycia wymowy rodzimych użytkowników języka.

 • Nauczanie Języka Oparte na Zadaniach

  Podejście to opiera się na używaniu autentycznego języka i zlecaniu uczniom zadań do wykonania<br /> tylko w języku, którego się uczą.

 • Zanurzenie w Języku

  W szkole to przekazywanie materiału dydaktycznego poprzez język obcy. Dużą rolę odgrywają nauczyciele "native speaker".

ZAŁOŻENIA

English is Fun

Nauka jest bardziej skuteczna, gdy sprawia przyjemność. Treści muszą być interesujące dla uczniów.

English is Living

Język obcy to nie tylko oceniany przedmiot. To sposób wyrażanie się, komunikowania, poznawania otaczającego świata. Jego znajomość otwiera przed uczniem nowe możliwości na całym świecie.

Let’s Immerse in English

Chcąc poznać język obcy trzeba spróbować przyswajać go nie tylko wzrokiem i słuchem, ale wszystkimi zmysłami. Uczeń nieświadomie zaczyna myśleć, marzyć czy liczyć w tym języku, a nie w języku ojczystym.

Engage & Interact

W procesie nauczania konieczne jest zaangażowanie obu stron. Poprzez atrakcyjne, interaktywne techniki i metody, uczeń przestaje być tylko obserwatorem procesu nauczania, a jest jego uczestnikiem przyswajającym wiedzę w sposób trwały.

Komunikacja Werbalna i Pozawerbalna

Werbalnie: mówienie, słuchanie, pisanie i czytanie. Pozawerbalnie: poznawanie kultury, sposobu ekspresji osób z innych kultur,<br /> sztuka prezentacji itp.

 • English is Fun

  Nauka jest bardziej skuteczna, gdy sprawia przyjemność. Treści muszą być interesujące dla uczniów.

 • English is Living

  Język obcy to nie tylko oceniany przedmiot. To sposób wyrażanie się, komunikowania, poznawania otaczającego świata. Jego znajomość otwiera przed uczniem nowe możliwości na całym świecie.

 • Let’s Immerse in English

  Chcąc poznać język obcy trzeba spróbować przyswajać go nie tylko wzrokiem i słuchem, ale wszystkimi zmysłami. Uczeń nieświadomie zaczyna myśleć, marzyć czy liczyć w tym języku, a nie w języku ojczystym.

 • Engage & Interact

  W procesie nauczania konieczne jest zaangażowanie obu stron. Poprzez atrakcyjne, interaktywne techniki i metody, uczeń przestaje być tylko obserwatorem procesu nauczania, a jest jego uczestnikiem przyswajającym wiedzę w sposób trwały.

 • Komunikacja Werbalna i Pozawerbalna

  Werbalnie: mówienie, słuchanie, pisanie i czytanie. Pozawerbalnie: poznawanie kultury, sposobu ekspresji osób z innych kultur,<br /> sztuka prezentacji itp.

W realizowanym programie w praktyczny sposób wykorzystujemy najnowsze odkrycia w zakresie psychologii poznawczej i neurologii dotyczące dwujęzyczności i nauki języka  dr Ellen Bialystok, dr Jamesa Ashera oraz wskazówki i opracowania dotyczące nowoczesnego podejścia do nauczania sir Kena Robinsona. 

PROGRAM

Realizowany przez nas program zakłada odpowiednie dostosowanie do rozwoju ucznia. W pierwszych klasach rozpoczyna się od 8 godzin zajęć z językiem angielskim w tygodniu realizowanych poprzez różne przedmioty w atrakcyjnej formie, stopniowo zwiększając do 10 godzin w drugim etapie nauczania. Na każdym etapie następuje weryfikacja efektów nauczania poprzez zdawanie odpowiednich egzaminów Cambridge. 

Szybka Nauka Języka Angielskiego

Łatwość komunikowania się w języku angielskim w naturalny sposób. Wysokie tempo nauki języka angielskiego.

Sukcesy w Olimpiadach i Konkursach Językowych

Wysokie wyniki uczniów z przeprowadzanych międzynarodowych egzaminów zewnętrznych Cambridge. Poziom zdawalności - 100%.

Skills - Umiejętności Językowe

Gotowość do zdobywania kolejnych szczebli edukacji z nauczaniem dwujęzycznym. Uczeń z łatwością osiąga kolejne umiejętności.

Język w Życiu Codziennym

Motywacja do nauki języka obcego poprzez ukazanie jego przydatności w sytuacjach innych, niż same lekcje języka angielskiego. W szkole nauczyciele językowi rozmawiają z uczniami tylko w języku obcym.

Angielski Bez Granic

Otwartość na różne kultury i umiejętność współpracy w zróżnicowanej grupie. Pewność siebie, eliminowanie kompleksów.

 • Szybka Nauka Języka Angielskiego

  Łatwość komunikowania się w języku angielskim w naturalny sposób. Wysokie tempo nauki języka angielskiego.

 • Sukcesy w Olimpiadach i Konkursach Językowych

  Wysokie wyniki uczniów z przeprowadzanych międzynarodowych egzaminów zewnętrznych Cambridge. Poziom zdawalności - 100%.

 • Skills - Umiejętności Językowe

  Gotowość do zdobywania kolejnych szczebli edukacji z nauczaniem dwujęzycznym. Uczeń z łatwością osiąga kolejne umiejętności.

 • Język w Życiu Codziennym

  Motywacja do nauki języka obcego poprzez ukazanie jego przydatności w sytuacjach innych, niż same lekcje języka angielskiego. W szkole nauczyciele językowi rozmawiają z uczniami tylko w języku obcym.

 • Angielski Bez Granic

  Otwartość na różne kultury i umiejętność współpracy w zróżnicowanej grupie. Pewność siebie, eliminowanie kompleksów.