Pomagamy uczniom stać sie najlepszą wersją samego siebie
aby odnieśli sukces teraz i w przyszłości

FILARY

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi w Łomiankach

MISJA

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi w Łomiankach jest społecznością, która buduje silne, pozytywne relacje z uczniami, aby mogli osiągnąć niezależność, rozwijać ciekawość i zdobywać wiedzę. Zapewniamy uczniom różnorodne możliwości nauki i rozwoju. Tworzymy pełne zaufania, troskliwe środowisko, w którym różnorodność jest szanowana i honorowana. Uznajemy, że wzrost następuje, gdy ludzie czują się bezpiecznie, są szanowani i cenieni. 

WARTOŚCI

INNOWACYJNOŚĆ
Spójrz na wyzwania z różnych punktów widzenia. Zwykle jest inne rozwiązanie, może nawet lepsze.

JAKOŚĆ
Wykorzystaj w pełni swoje talenty, rozwijaj niezbędne umiejętności. Skoncentruj się na osiągnięciach. 

KOMUNIKACJA
Nie jesteśmy sami. Buduj sensowne relacje. Żyjemy w kulturze współpracy. Szukaj rozwiązań “Wygrana – Wygrana”.

RÓŻNORODNOŚĆ
Z zadowoleniem przyjmujemy różnice kulturowe. Każdy jest inny i możemy na tym budować. 

INTEGRLANOŚĆ
Staraj się robić właściwe rzeczy nawet wtedy, gdy nikt nie patrzy.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Jesteśmy odpowiedzialni wobec siebie i innych, jesteśmy autorami naszej przyszłości, nasza przeszłość nas nie definiuje. 

ODWAGA
Odwaga pokonuje strach. Nie obawiaj się języka obcego – to tylko inny sposób komunikacji, nie bój się matematyki, daje nam wszelkie powody do nadziei, że każdy problem ma rozwiązanie. 

REKRUTACJA