Anyone who stops learning is old, whether at twenty or eighty.
Anyone who keeps learning stays young. The greatest thing in life is to keep your mind young.

AUTORSKI PROGRAM

Nasz autorski program nauczania języka angielskiego jest kluczem do zapewnienia absolwentom liceum swobody poruszania się, pracy i nauki na całym świecie, dzięki płynnemu komunikowaniu się w języku angielskim.

Nasze liceum zaprasza zarówno uczniów, którzy rozważają zagraniczne studia w języku angielskim (kończąc na poziomie C1 – Advanced), jak i tych którzy chcą opanować komunikację w języku angielskim na wysokim poziomie (kończąc na B2 – FCE).

FILARY PROGRAMU

DOPASOWANE GRUPY
Zajęcia prowadzone są więc w grupach według poziomu znajomości języka angielskiego (intermediate, upper-intermediate). Oferujemy rozszerzony program języka angielskiego (6-7 godzin tygodniowo), a od II klasy, po wyborze profilu, dodatkowe zajęcia po angielsku (m.in. z matematyki, chemii i fizyki).
Szkoła oferuje unikalny program Minikonferencji i Debat łączący w sobie kompetencje językowe, komunikacyjne i prezentacyjne.

ROZWÓJ UCZNIA
Opanowanie kompetencji językowych ma otworzyć nowe możliwości w zakresie rozwoju osobistego, edukacji, rozwoju zawodowego czy wyboru drogi życiowej. Jest to połączone z wypracowaniem ścieżki rozwoju osobistego poprzez doradztwo zawodowe, wzmacnianie talentów zidentyfikowanych w trakcie nauki w szkole podstawowej oraz poszukiwanie nowych.
Dzięki temu a także przy ścisłej współpracy z instytucjami przygotowującymi uczniów liceów do studiów za granicą (np. Wielka Brytania, USA, Australia, Holandia) oraz w najlepszych uczelniach polskich, nasi absolwenci będą mieć nieskrępowany wybór dalszego rozwoju.

PROCES DYDAKTYCZNY
Nauczanie języka angielskiego w naszym liceum odbywa się z uwzględnieniem naturalnego procesu uczenia się z wykorzystaniem nowoczesnych metod i interaktywnych pomocy dydaktycznych. Sama dwujęzyczność pomaga w lepszym wykorzystaniu potencjału ucznia i przekłada się na ułatwienie przyswajania wiedzy w innych obszarach oraz lepsze wyniki w innych przedmiotach nauczania.

ZANURZENIE W JĘZYKU
Szkoła zapewnia kontakt z żywym językiem angielskim, dzięki wymianie międzynarodowej oraz krajowym i zagranicznym edukacyjnym wyjazdom językowym z programem „zanurzenia” w języku angielskim, kontakt z nauczycielami native-speakerami, ale także w ramach realizowanych projektów z rówieśnikami z innych krajów mówiącymi po angielsku.

OCENA POSTĘPÓW
Zagwarantowana jest systematyczna, indywidualna ocena postępów, także poprzez zewnętrzne konkursy olimpiady i certyfikaty (Cambridge First Certificate – B2, Advanced – C1, IELTS – International English Language Testing System, TOEFL – Test of English as a Foreign Language). Dla chętnych istnieje możliwość sprawdzenia się w klasie maturalnej w egzaminie SAT – Scholastic Assessment Test.