Kocham szkołę i lubię się w niej uczyć

MISJA I PROGRAM

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Łomiankach wspiera uczenie się i odkrywanie talentów jej wychowanków. Społeczeństwo szkolne zaangażowane jest w przygotowanie uczniów do osiągania indywidualnych celów oraz zbiorowego rozwoju. Jednym z nich jest dwujęzyczność, którą traktujemy jako przepustkę do dalszej nauki i narzędzie do rozwoju bez granic. Fundamentami naszych działań są wartości wzajemnego szacunku, zaufania, konstruktywnego myślenia, kreatywności, komunikacji, tolerancji, odpowiedzialności i uczciwości.

Projektowe Metody Pracy

Zapewniają i rozwijają u dzieci kompetencje kluczowe niezbędne w dorosłym życiu, np.: Żywa Edukacja: (muzyka + plastyka + ruch)=>(inspiracja do działania).

Formy Pracy Wychowawczej

Właściwą pracę wychowawczą w szkole gwarantuje bezpośrednia współpraca z rodzicami, indywidualne podejście i rozwijanie talentów ucznia oraz umiejętności pracy w grupie.

Projekty Językowe

To dni poświęcone nowożytnym językom obcym i tolerancji kulturowej (English/German/Spanish Day). W języku angielskim przeprowadzane są Minikonferencje oraz konkurs<br /> Music Talent Show.

Pomoce Dydaktyczne

Szkoła posiada pracownie tematyczne: komputerową, plastyczną, językową. Każda sala lekcyjna wyposażona jest w zestaw interaktywny (tablica/monitor + projektor).<br /> Szkoła wdrożyła system do nauki zdalnej<br /> w chmurze Office 365.

Bezpieczna Szkoła

Teren szkoły objęty jest systemem monitoringu oraz kontroli dostępu, o czym informują odpowiednie tablice i komunikaty.

 • Projektowe Metody Pracy

  Zapewniają i rozwijają u dzieci kompetencje kluczowe niezbędne w dorosłym życiu, np.: Żywa Edukacja: (muzyka + plastyka + ruch)=>(inspiracja do działania).

 • Formy Pracy Wychowawczej

  Właściwą pracę wychowawczą w szkole gwarantuje bezpośrednia współpraca z rodzicami, indywidualne podejście i rozwijanie talentów ucznia oraz umiejętności pracy w grupie.

 • Projekty Językowe

  To dni poświęcone nowożytnym językom obcym i tolerancji kulturowej (English/German/Spanish Day). W języku angielskim przeprowadzane są Minikonferencje oraz konkurs<br /> Music Talent Show.

 • Pomoce Dydaktyczne

  Szkoła posiada pracownie tematyczne: komputerową, plastyczną, językową. Każda sala lekcyjna wyposażona jest w zestaw interaktywny (tablica/monitor + projektor).<br /> Szkoła wdrożyła system do nauki zdalnej<br /> w chmurze Office 365.

 • Bezpieczna Szkoła

  Teren szkoły objęty jest systemem monitoringu oraz kontroli dostępu, o czym informują odpowiednie tablice i komunikaty.

PROFIL UCZNIA

DOCIEKLIWY
Rozwija swoją naturalną ciekawość świata. Przyswaja umiejętności potrzebne do przeprowadzania ankiet i badań oraz wykazuje niezależność w procesie nauczania. Aktywnie czerpie radość ze zdobywania wiedzy.  

WNIKLIWY
Odkrywa pojęcia, idee i sprawy o lokalnej oraz globalnej wadze. Tym sposobem zdobywa głębię wiedzy i rozwija zdolność zrozumienia w zakresie różnych dziedzin nauki.

MYŚLĄCY
Podejmuje inicjatywę w stosowaniu umiejętności krytycznego i kreatywnego myślenia w celu rozpoznania i dobrania podejścia do złożonych problemów oraz podejmuje rozsądne i etyczne decyzje. 

KOMUNIKATYWNY
Rozumie i wyraża idee oraz informacje w zdecydowany, kreatywny sposób, w więcej niż jednym języku i za pomocą wielu modeli komunikacji. Skutecznie i chętnie współpracuje z innymi. 

OTWARTY
Rozumie i docenia własną kulturę oraz historię, jest otwarty na perspektywy, wartości i tradycje innych osób i społeczeństw. Jest przyzwyczajony do szukania i oceniania różnych punktów widzenia i chętnie wyciąga wnioski z doświadczeń.

PRAWY
Postępuje uczciwie i szczerze, z poczuciem sprawiedliwości i szacunku dla godności jednostek i grup społecznych. Bierze odpowiedzialność za swoje czyny oraz wynikające z nich konsekwencje.

ODDANY
Okazuje empatię, współczucie i respektuje potrzeby oraz uczucia innych. Czuje się zobowiązany pomagać i podejmują kroki, aby wpłynąć pozytywnie na życie innych i na środowisko.

RYZYKUJĄCY
Podchodzi do nieznanych sytuacji i niewiadomych z odwagą ale z przezornością, zachowując przy tym ducha niezależności podczas odkrywania nowych ról, idei i strategii działania. Odważnie i elokwentnie broni swoich racji.

ZRÓWNOWAŻONY
Rozumie jak ważne jest intelektualne, fizyczne i emocjonalne zbalansowanie, aby osiągnąć dobre samopoczucie swoje i innych. 

REFLEKSYJNY
Potrafi mądrze rozważyć proces uczenia się i zdobywania doświadczeń. Jest w stanie oszacować zarówno swoje mocne strony jak i ograniczenia. 

REKRUTACJA