Proces rekrutacji do Szkoły Podstawowej

Wypełnij formularz
Pobierz formularz (dostępny w sekcji "Dokumenty rekrutacyjne" poniżej), wypełnij i wyślij do nas.
Wypełnij formularz rekrutacyjny
1
Testy kompetencji
Sprawdź swoje umiejętności z polskiego, matematyki i angielskiego.
2
Rozmowa kwalifikacyjna
Odbądź miłą rozmowę z Panią Dyrektor i Dyrektor ds. Dwujęzyczności. Będziesz miał okazję dowiedzieć się wszystkiego co chcesz o szkole i uczniach.
Najczęściej poruszane tematy
3
Decyzja
Cierpliwie czekaj na wyniki i decyzję podjętą przez Dyrekcję Szkoły. Zostaniesz o niej powiadomiony telefonicznie.
4

Dokumenty rekrutacyjne

Opłaty

Opłata rekrutacyjna - 250 zł
Jednorazowa opłata za rejestrację i przyjęcie dokumentów.
1
Opłata administracyjna - 2000 zł
Opłąta administracyjna płatna po przyjęciu dziecka do szkoły.
2
Czesne - 19 800 zł*
Czesne płatne rocznie w kwocie 19 800 zł, bądź miesięcznie (12 rat) w kwocie 1650 zł.
3

*Czesne może być waloryzowane w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług ogółem, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do dnia 15 stycznia danego roku kalendarzowego.

Dane do przelewu:

Edukacja Społeczna Sp. z o.o., ul. Warszawska 141, 05-092 Łomianki

bank PKO BP, rachunek nr: 15 1020 1026 0000 1102 0269 0519

Skontaktuj się z naszą szkołą

Kornelia Malesa sekretarz szkoły
Sekretarz Szkoły Podstawowej
Kornelia Malesa
http://eduspoleczna.pl/rodo