Rekrutacja już trwa! Dołącz do klas wstępnych liceum
w nowym roku szkolnym 2021-2022.
Kliknij aby dowiedzieć się więcej!
Rekrutacja już trwa! Dołącz do klas wstępnych liceum
w nowym roku szkolnym 2021-2022.
Kliknij aby dowiedzieć się więcej!

Proces rekrutacji do Liceum

Wypełnij formularz
Pobierz formularz (dostępny w sekcji "Dokumenty rekrutacyjne" poniżej), wypełnij i wyślij do nas.
Wypełnij formularz rekrutacyjny
1
Egzaminy wstępne
Sprawdź swoje umiejętności z polskiego, matematyki i angielskiego (każdy egzamin to około 90 min).
2
Rozmowa kwalifikacyjna
Odbądź miłą rozmowę z Panią Dyrektor i Dyrektor ds. Dwujęzyczności. Będziesz miał okazję dowiedzieć się wszystkiego co chcesz o szkole i uczniach.
Najczęściej poruszane tematy
3
Decyzja
Cierpliwie czekaj na wyniki i decyzję podjętą przez Dyrekcję Szkoły. Zostaniesz o niej powiadomiony telefonicznie.
4

Dokumenty rekrutacyjne do Liceum Ogólnokształcącego

Opłaty

Opłata rekrutacyjna - 360 zł
Jednorazowa opłata za rejestrację i przyjęcie dokumentów.
1
Opłata administracyjna - 2000 zł
Opłata administracyjna płatna po przyjęciu dziecka do szkoły.
2
Czesne - 17 640 zł*
Czesne płatne rocznie w kwocie 17 640 zł, bądź miesięcznie (12 rat) w kwocie 1470 zł.
3

*Czesne może być waloryzowane ze skutkiem na 1 września roku szkolnego 2021/22 w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług ogółem, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w styczniu 2021 roku.

Dane do przelewu:

Edukacja Społeczna Sp. z o.o., ul. Warszawska 141, 05-092 Łomianki

bank PKO BP, rachunek nr: 15 1020 1026 0000 1102 0269 0519

Skontaktuj się z naszą szkołą

Karolina Fabrowicz sekretarz liceum
Sekretarz Liceum
Karolina Fabrowicz
https://eduspoleczna.pl/rodo