Proces rekrutacji do Liceum

Wypełnij formularz
Pobierz formularz (dostępny w sekcji "Dokumenty rekrutacyjne" poniżej), wypełnij i wyślij do nas.
Wypełnij formularz rekrutacyjny
1
Egzaminy wstępne
Sprawdź swoje umiejętności z polskiego, matematyki i angielskiego (każdy egzamin to około 90 min).
2
Rozmowa kwalifikacyjna
Odbądź miłą rozmowę z Panią Dyrektor i Dyrektor ds. Dwujęzyczności. Będziesz miał okazję dowiedzieć się wszystkiego co chcesz o szkole i uczniach.
Najczęściej poruszane tematy
3
Decyzja
Cierpliwie czekaj na wyniki i decyzję podjętą przez Dyrekcję Szkoły. Zostaniesz o niej powiadomiony telefonicznie.
4

Dokumenty rekrutacyjne do Liceum Ogólnokształcącego

Opłaty

Opłata rekrutacyjna - 360 zł
Jednorazowa opłata za rejestrację i przyjęcie dokumentów.
1
Opłata administracyjna - 2000 zł
Opłata administracyjna płatna po przyjęciu dziecka do szkoły.
2
Czesne - 22 200 zł*
Czesne płatne rocznie w kwocie 22 200 zł, bądź miesięcznie (12 rat) w kwocie 1850 zł.
3

*Czesne może być waloryzowane w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług ogółem, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do dnia 15 stycznia danego roku kalendarzowego.

Dane do przelewu:

Edukacja Społeczna Sp. z o.o., ul. Warszawska 141, 05-092 Łomianki

bank PKO BP, rachunek nr: 15 1020 1026 0000 1102 0269 0519

Skontaktuj się z naszą szkołą

Sekretarz liceum łomianki
Sekretarz Liceum
Agata Dorywalska
http://eduspoleczna.pl/rodo