Historia Naszych Szkół

Rozpoczęcie działania Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej w Łomiankach

rozpoczęcie działania Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej w Łomiankach

01.09.2010

Edukacja Społeczna Sp. z o.o. zostaje nowym organem prowadzącym szkołę

Dyrektorem Szkoły zostaje Pani Jolanta Malesa

   

01.02.2016

Pierwszy sprawdzian szóstoklasisty

5.04.2016

Pierwsi absolwenci opuszczają mury Szkoły Podstawowej, liczba uczniów - 54

30.06.2016

Otwarcie Dwujęzycznego Gimnazjum w Łomiankach

01.09.2016

Liczba uczniów w szkołach - 88

   – Szkoła Podstawowa – 64
   – Gimnazjum – 24

01.09.2016

Wprowadzenie nowego autorskiego programu dwujęzyczności w szkole

Dyrektorem ds. Dwujęzyczności zostaje
Pani Meggie Larys Rawicz-Mańkowska

01.09.2016

Liczba uczniów w szkołach - 106

   – Szkoła Podstawowa – 73
   – Gimnazjum – 33

30.06.2017

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej - powstaje 5 nowych sal lekcyjnych

31.08.2017

Liczba uczniów - 127

   – Szkoła Podstawowa – 93
   – Gimnazjum – 34

01.09.2017

Azjatycka Olimpiada Kreatywności - Destination Imagination China 2017

Uczniowie Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej w Łomiankach pod opieką Pani Joanny Trzeciak, uczestniczą w Olimpiadzie DI w Chinach jako reprezentacja najlepszej drużyny z Polski

29.11.2017

Powstaje Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące w Łomiankach

06.04.2018

Pierwszy egzamin gimnazjalny

18.04.2018

Pierwsi absolwenci opuszczają mury gimnazjum, liczba uczniów - 137

   – Szkoła Podstawowa – 101
   – Gimnazjum – 36

30.06.2018

Liczba uczniów - 124

   – Szkoła podstawowa – 108

   – Gimnazjum – 16

01.09.2018

Edukacja Społeczna odbiera Dyplom Lidera Certyfikacji Językowej Cambridge English Qualifications

18.01.2019

Startuje rekrutacja do klas pierwszych Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach w nowej siedzibie Liceum przy ul. Wiślanej 35 w Łomiankach

rekrutacja do klas pierwszych Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach

01.03.2019

Drugi (zarazem ostatni) egzamin gimnazjalny

10.04.2019

Pierwszy egzamin ósmoklasisty

15.04.2019

Szkołę kończy ostatni rocznik Gimnazjum, liczba uczniów w szkołach - 146

   – Szkoła Podstawowa – 129
   – Gimnazjum – 17

30.06.2019

W Liceum rozpoczynają naukę pierwsi uczniowie, łączna liczba uczniów w szkołach - 180

   – Szkoła Podstawowa – 128
   – Liceum – 52

01.09.2019

Liczba uczniów - 190

   – Szkoła Podstawowa – 135
   – Liceum – 55

30.06.2020

Utworzono Stanowisko Wicedyrektora Liceum Ogólnokształcącego

Wicedyrektorem szkoły zostaje Pani Agnieszka Marzec

Agnieszka Marzec nauczyciel chemii

22.08.2020

Liczba uczniów - 211

   – Szkoła Podstawowa – 146
   – Liceum – 65

01.09.2020

Nowa nazwa liceum:

“Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Łomiankach”

16.08.2021

Liczba uczniów - 255

   – Szkoła Podstawowa – 164
   – Liceum – 91

01.09.2021