Do you know what a foreign accent is? It’s a sign of bravery.

DWUJĘZYCZNOŚĆ

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa i Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi w Łomiankach, od lat z wielkimi sukcesami realizuje i doskonali autorski program nauczania dwujęzycznego. Dwujęzyczność stała się podstawową częścią oferty edukacyjnej ww. szkół i jej rozpoznawalnym wyróżnikiem.

Edukacja Społeczna jest liderem w zakresie kształcenia dwujęzycznego w Polsce. Podczas uroczystości „Future Ready” zorganizowanej 18 stycznia 2019 roku przez Ambasadę Brytyjską w Warszawie pod patronatem Ambasadora Zjednoczonego Królestwa w Polsce – pana Jonathana Knotta, Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Łomiankach została uhonorowana pamiątkową statuetką, jako Lider Certyfikacji Językowej wśród 70 szkół dwujęzycznych/językowych w całej Polsce.

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa i Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi w Łomiankach są partnerami Cambridge Assessment English. Wszyscy uczniowie, realizując program podchodzą do kolejnych egzaminów zewnętrznych Cambridge, rozpoczynając od: Starters (Pre-A1), Movers (A1), Flyers (A2), poprzez KEY for Schools (A2), Preliminary for Schools (B1), First – FCE (B1) do Advanced – CAE (C1). Zgodnie z założeniem programu szkoły podstawowej, jej absolwent  wraz ze świadectwem, uzyskuje także certyfikat FCE. Absolwent liceum ogólnokształcącego ma możliwość uzyskania certyfikatu Advanced oraz IELTS™.

WYNIKI

PROGRAM

W programie wykorzystywane są m.in. elementy sprawdzonych światowych metod i dobrych praktyk w zakresie nauczania dwujęzyczności:

Zintegrowane Kształcenie Przedmiotowo-Językowego – CLIL – Content and Language Integrated Learning, rekomendowane przez Komisję Europejską
Komunikacyjne Nauczanie Języka – CLT – Communicative Language Teaching
Nauczanie Języka Oparte na Zadaniach – TBLT – Task-Based Language Teaching
„Zanurzenie w języku” – Minikonferencje, debaty, przedstawienia (TPR – Total Physical Response)
Teoria Inteligencji Wielorakich Howarda Gardnera
Najnowsze odkrycia w zakresie psychologii poznawczej i neurologii dotyczące dwujęzyczności i nauki języka propagowane przez dr Ellen Bialystokoraz dr Jamesa Ashera, czy wskazówki i opracowania dotyczące nowoczesnego podejścia do nauczania sir Kena Robinsona

Podczas realizacji programu zwracamy uwagę na rozwój poszczególnych umiejętności językowych, które podlegają ocenie w trakcie egzaminów certyfikujących Cambridge, a ich odpowiednie opanowanie świadczy o biegłości w posługiwaniu się językiem angielskim:

Komunikacja ustna: mówienie, słuchanie ze zrozumieniem
Komunikacja pisemna: pisanie, czytanie ze zrozumieniem
Komunikacja pozawerbalna: poznawanie kultury, sposobu ekspresji osób z innych kultur, sztuka prezentacji itd.

ZAŁOŻENIA

Przyjęte założenia dwujęzyczności w połączeniu z dużym doświadczeniem kadry dydaktycznej przynoszą oczekiwane efekty oraz wymierne korzyści w dalszym rozwoju uczniów/absolwentów:

Swoboda komunikowania się w języku angielskim w naturalny sposób
Wysokie wyniki podczas egzaminów zewnętrznych Cambridge
Sukcesy w olimpiadach i konkursach językowych
Gotowość do zdobywania kolejnych szczebli edukacji z nauczaniem dwujęzycznym, matury międzynarodowej, czy w przyszłości podjęcia studiów w języku angielskim poza granicami naszego kraju
Szeroki dostęp do źródeł wiedzy, kultury i sztuki w języku angielskim
Szybkie tempo nauki języka
Motywacja do nauki języka obcego poprzez ukazanie jego przydatności w sytuacjach innych, niż same lekcje języka angielskiego
Otwartość na różne kultury i umiejętność współpracy w zróżnicowanej kulturowo grupie
Pewność siebie, eliminowanie kompleksów
Rozwój innych zdolności pozajęzykowych takich, jak: koncentracja, abstrakcyjne myślenie, komunikacja społeczna

Wiemy, że osobiste osiągnięcia mogą mieć różne wymiary. Dzięki wysoko wykwalifikowanej i doświadczonej kadrze oraz sprawdzonemu programowi autorskiemu skutecznie wspieramy uczniów w osiąganiu dwujęzyczności, która otwiera nieskrępowane możliwości dalszej nauki i rozwoju.