bip

KOMPETENCJE

Kompetencje Szkoły określa Statut szkoły.