Polityka Prywatności / RODO

Informacja na temat przetwarzania danych:

1. Administrator Danych – Administratorem danych osobowych ze strony eduspoleczna.pl jest Edukacja Społeczna Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 141, NIP 118-211-78-88 email: rodo@eduspoleczna.pl, tel. 22 888 9 222.

2. Cel przetwarzania danych – Dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienie właściwego procesu rekrutacji oraz w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa oświatowego w ramach prowadzonych niepublicznych szkół dwujęzycznych.
Strona internetowa eduspoleczna.pl wykorzystuje ciasteczka oraz zapisuje adresy IP komputerów i urządzeń odwiedzających naszą stronę internetową. Zebrane dane wykorzystywane są do celów statystycznych, do analiz technicznych pozwalających na zapewnienie bezpieczeństwa oraz w celu wykrywania i zapobiegania nadużyciom.

3. Odbiorca danych – Odbiorcami danych mogą być:

3.1. inne osoby lub podmioty upoważnione przez Administratora do realizacji celów w ramach zawartych z nimi umów. Podmioty współpracujące spełniają wymagania RODO.
3.2. inne podmioty, gdy istnieją przyczyny prawne związane z koniecznością spełnienia wymogów obowiązującego prawa lub żądań upoważnionych instytucji państwowych

4. Czas przetwarzania danych – Dane osobowe są przechowywane przez okres wynikający z realizacji celu, w tym przez okres trwania usługi i jej ewaluacji, przez okres wynikający z przepisów prawa oraz do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą dalszemu takiemu przetwarzaniu, jeśli sprzeciw taki zgodnie z prawem przysługuje danej osobie.

5. Przysługujące prawa – Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa w odniesieniu do swoich danych:

5.1. dostępu do swoich danych (żądanie wydania kopii danych)
5.2. sprostowania danych (aktualizacji danych)
5.3. usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) – o ile na Administratorze nie spoczywa prawny obowiązek zachowania rzeczonych danych
5.4. ograniczenia przetwarzania i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania powołując się na określoną sytuację. Prawo zostanie zrealizowane pod warunkiem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
5.5. Przysługujące jest prawo do wniesienia skargi do Urzędu Nadzorczego na działania Administratora Danych w przetwarzaniu danych osobowych.

6. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – Jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania zapisu do niepublicznych szkół dwujęzycznych w Łomiankach.