Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania w Szkole Podstawowej

Zajęcia obowiązkowe realizowane są w godzinach 8:30-15:40

Zajęcia dodatkowe realizowane są w godzinach 16:00-17:00

Tak, dzieci mogą uczęszczać na świetlicę szkolną w godzinach 15:40-17:00.

Tak, uczniowie mogą zmówić posiłek zgodnie z ofertą firmy cateringowej. Spożywanie posiłków odbywa się na stołówce szkolnej. Posiłki są dodatkowo płatne.

W klasach 0-3 przerwa trwa 60 minut.
W klasach 4-8 funkcjonują dwie przerwy obiadowe po 20 minut.

Klasy mogą liczyć po 20 uczniów.

Są dwie klasy pierwsze a pozostałych klas jest po jednej.

Tak, w szkole jest oddział przedszkolny.

Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się w obiektach Integracyjnym Centrum Dydaktyczno Sportowym w Łomiankach.

Tak. W klasach 0-3 wyjazdy odbywają się średnio dwa razy w miesiącu. Są to warsztaty pozaszkolne, projekty, teatr, wyjazdy integracyjne w języku angielskim.

W klasach 4-8 – raz w miesiącu. Poza warsztatami, teatrem, zajęciami integracyjnymi uczniowie wyjeżdżają na projekty językowe poza granicami kraju. Odbyły  się wyjazdy do Londynu, Berlina.

10 godzin tygodniowo. Prowadzonych przez lektorów języka angielskiego i native.

Tak. W szkole jest możliwość nauki drugiego języka obcego już od czwartej klasy, do wyboru: język hiszpański lub niemiecki w ilości trzech godzin w tygodniu.

Komunikujemy się z rodzicami poprzez dziennik elektroniczny LIBRUS.

W kalendarzu szkoły wyznaczone są terminy zebrań z rodzicami i dni otwartych. Rodzice w tych dniach mogą spotkać się z wychowawcą klasy, jak również porozmawiać z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

Tak. W roku szkolnym 2018/2019 mieliśmy 160 laureatów w konkursach ogólnopolskich.
W minionym roku(2019/2020) ze względu na Covid-19 odbyło się tylko trzy konkursy ale i tak było 65 laureatów.

Szkoła wdrożyła system Office 365 dla edukacji. Wykorzystując aplikację MS Teams nauczyciele prowadzą zajęcia on-line z wszystkich przedmiotów z podstawy programowej.
Sale lekcyjne wyposażone są w zestawy interaktywne: dotykowy monitor 65” lub tablica interaktywna z projektorem oraz komputer.

Najczęściej zadawane pytania w Liceum Ogólnokształcącym

Zajęcia obowiązkowe realizowane są w godzinach 8:30-16:15

Klasy mogą liczyć do 20 uczniów.

Z każdego przedmiotu nauczyciel prowadzi konsultacje.

Szkoła wdrożyła system Office 365 dla edukacji. Wykorzystując aplikację MS Teams nauczyciele prowadzą zajęcia on-line z wszystkich przedmiotów z podstawy programowej oraz wybranych przez uczniów rozszerzeń. Sale lekcyjne wyposażone są w zestawy interaktywne: dotykowy monitor 65” z komputerem zamontowane na mobilnych stojakach.

W szkole nie ma stołówki, ale uczniowie mają możliwość zaopatrzyć się w gorące napoje, zdrową żywność, kanapki.

Uczniowie realizujący program czteroletni w rozszerzeniach pracują od klasy 2.

Proponujemy wszystkie rozszerzenia zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem. W obecnych klasach 2A i 2B grupy liczą od 4-12 uczniów, a realizowane rozszerzenia to: j. polski, WOS, historia, geografia, informatyka, biologia, chemia, j. angielski, j. hiszpański, fizyka, matematyka.

W obiektach sportowych Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego w Łomiankach.

Tak, są to warsztaty/projekty realizowane poza siedzibą szkoły m.in.: spektakle teatralne, wyjazdy integracyjne w języku angielskim. O ile sytuacja to umożliwia, uczniowie wyjeżdżają na projekty językowe poza granicami kraju: Londyn, Berlin.

8 godzin tygodniowo prowadzonych przez lektorów języka angielskiego i native speaker-ów. Zajęcia realizowane są w małych grupach z podziałem na umiejętności uczniów.

Tak, język hiszpański lub niemiecki.

Komunikujemy się z rodzicami poprzez dziennik elektroniczny LIBRUS.

W kalendarzu szkoły wyznaczone są terminy zebrań z rodzicami i dni otwartych. Rodzice w tych dniach mogą spotkać się z wychowawcą klasy, jak również porozmawiać z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

Zachęcamy uczniów i przygotowujemy chętnych do konkursów przedmiotowych i językowych. Spora grupa naszych uczniów otrzymała już tytuł laureata w ogólnopolskich konkursach: j. angielski, j. polski, historia.

Tak, szkoła posiada pracownię, która jest certyfikowanym Laboratorium Edukacyjnym ECDL, w którym mogą odbywać się egzaminy na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych.