bip

STRUKTURA ORGANIZACYJNA DWUJĘZYCZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁOMIANKACH

Szkoła Podstawowa działa w systemie klasowo-lekcyjnym.

W szkole mogą być tworzone oddziały przedszkolne.