bip

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Przedmiot działalności Szkoły określa Statut szkoły.