bip

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI DWUJĘZYCZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁOMIANKACH

Przedmiot działalności Szkoły określa Statut szkoły.