bip

ZASADY FUNKCJONOWANIA NIEPUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W ŁOMIANKACH

Zasady funkcjonowania Liceum określa Statut szkoły.