bip

WŁADZE SZKOŁY

Dyrektor – mgr Jolanta Malesa – dyrektor@eduspoleczna.pl

Wicedyrektor – dr Agnieszka Kowalczyk-Marzec – a.marzec@eduspoleczna.pl

Dyrektor ds. dwujęzyczności i języków obcych – mgr Larys Margareth Rawicz-Mańkowska – m.rawicz@eduspoleczna.pl