bip

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Przedmiot działalności Liceum określa Statut szkoły.