bip

STRUKTURA ORGANIZACYJNA DWUJĘZYCZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ŁOMIANKACH

Liceum działa w systemie klasowo-lekcyjnym.

W szkole mogą być tworzone oddziały dwujęzyczne.