bip

STRUKTURA ORGANIZACYJNA NIEPUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W ŁOMIANKACH

Liceum działa w systemie klasowo-lekcyjnym.

W szkole mogą być tworzone oddziały dwujęzyczne.