bip

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Liceum działa w systemie klasowo-lekcyjnym.

W szkole mogą być tworzone oddziały dwujęzyczne.