bip

STATUS PRAWNY NIEPUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W ŁOMIANKACH

  1. Organem Prowadzącym Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Łomiankach jest spółka Edukacja Społeczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
  2. Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Łomiankach jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59).

  3. Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Łomiankach jest szkołą z oddziałami dwujęzycznymi o czteroletnim cyklu kształcenia.

  4. Nadzór pedagogiczny sprawuje nad działalnością szkoły sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.
  5. Statut szkoły