bip

STATUS PRAWNY DWUJĘZYCZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ŁOMIANKACH

  1. Organem Prowadzącym Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące w Łomiankach jest spółka Edukacja Społeczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
  2. Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące w Łomiankach jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59).
  3. Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące w Łomiankach jest szkołą z oddziałami dwujęzycznymi o czteroletnim cyklu kształcenia.
  4. Nadzór pedagogiczny sprawuje nad działalnością szkoły sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.
  5. Statut szkoły