Formularz Rekrutacyjny

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Łomiankach

Procedura rekrutacyjna:

  1. Test kompetencji i rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem (rodzaj oraz poziom tekstów dobierany jest stosownie do etapu edukacyjnego) przeprowadzony zostanie wg harmonogramu ustalonego przez Komisję Rekrutacyjną
  2. W związku z możliwością wprowadzenia ograniczenia w funkcjonowaniu jednostek oświatowych w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, egzamin wstępny może być przeprowadzony zdalnie (online) z wykorzystaniem platformy wideokonferencyjnej funkcjonującej za pośrednictwem sieci internetowej, z uwzględnieniem metod i technik kształcenia na odległość. Szczegółowe zasady, w tym termin przeprowadzenia egzaminu wstępnego metodą online zostaną przekazane kandydatom lub ich rodzicom drogą mailową przez Dyrektora Szkoły.
Wpisać "nd." jeśli nie dotyczy
Wpisać "nd." jeśli nie dotyczy
Wpisać "nd." jeśli nie dotyczy
Wpisać "nd." jeśli nie dotyczy
Wpisać "nd." jeśli nie dotyczy
Wpisać "nd." jeśli nie dotyczy