Wyjątkowi Goście

Wizyta Rektora SGH w Liceum!!!

Od września 2023r w naszej szkole w ramach spotkań z „Gośćmi wyjątkowymi i cenionymi” zapraszamy ludzi kultury, edukacji i nauki. Po wizycie p. Davida Lehmana wieloletniego pracownika NASA, p. Monique córki Papcia Chmiela, jak również p. Macieja Białka, którego historia życia posłużyła do napisania scenariusza do filmu Carte Blanche, we wtorek, 5 grudnia, odwiedził nas prof. dr hab. Piotr Wachowiak, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Pan Rektor przedstawił młodzieży nie tylko ofertę edukacyjną SGH, ale dodatkowo, przybliżył tajniki życia studenckiego, ofertę zajęć dodatkowych i warsztatów jak również możliwości współpracy międzyuczelnianej z ośrodkami dydaktycznymi z zagranicy. Pan Profesor wielokrotnie podkreślał, że ważnym aspektem studiowania jest zdobywanie oprócz wiedzy teoretycznej wiedzy praktycznej, która pozwala młodym ludziom na pełniejszy rozwój kariery zawodowej. Motywowanie do stawianie sobie celów i ich realizowanie z towarzyszącą temu procesowi wytrwałością i determinacją było głównym przekazem Rektora skierowanym do naszej młodzieży.