Wybory do samorządu

2023!

Wybory Samorządu Uczniowskiego w Liceum 2023!

We wtorek, 31 października 2023r. na apelu szkolnym pożegnaliśmy SU wybrany w 2022r. Michale, Mikołaju i Piotrku dziękujemy za rok waszej pracy na rzecz społeczności naszego liceum. Specjalne podziękowania kieruję do opiekuna Samorządu Szkolnego 2022 pani Wiktorii Mróz. Również podczas apelu, przewodniczący komisji skrutacyjnej pan Adam Sowiński przedstawił wyniki głosowania na nowego przewodniczącego SU 2023r i została nim Weronika, uczennica klasy 2A, która wraz z Natalią z klasy 3A będą wspólnie dbały o sprawy uczniowskie. Opiekunem SU w roku szkolnym 2023/2024 jak w roku poprzednim pozostaje pani Wiktoria Mróz.

Nowo wybranej dwójce SU wraz z opiekunem życzymy samych trafionych decyzji i udanej współpracy ze społecznością uczniowską, nauczycielami i dyrekcją szkoły.

Dyrekcja i grono pedagogiczne liceum