Warsztaty przed egzaminem

Powtórzenie wiadomości

Egzamin ósmoklasisty zbliża się wielkimi krokami. Nadszedł czas na ostatnie powtórki przed testem. Uczniowie klasy ósmej biorą udział w warsztatach z języka polskiego. 📖 Powtarzamy lektury, gramatykę, ortografię i pisemne formy. 🤓

Przez kolejne dni warsztaty odbędą się z kolejnych przedmiotów, żeby każdy Uczeń czuł się jeszcze pewniej podczas pisania ostatnich egzaminów w szkole podstawowej!