Rada Młodzieżowa

Rada Młodzieżowa Łomianek w naszej szkole!

Młodzież klas pierwszej i drugiej spotkała się z przedstawicielami Rady Młodzieżowej w Łomiankach. Na spotkaniu przewodnicząca rady Natalia Tomaszuk wraz z wiceprzewodniczącym Juliuszem Gauza i Adą Kornatowską przedstawiła plan działań młodzieży na terenie naszej gminy, zachęcając uczniów do udziału w spotkaniach z cyklu „Warto rozmawiać o …” oraz organizowanym w listopadzie Dniu Młodzieży, podczas którego będzie możliwość rozmów z radcą prawnym i zawodowym.

W ramach działań integracyjnych na spotkaniu podjęto dyskusję o możliwości rozpoczęcia nowych projektów mających na celu współpracę licealistów z radą i wdrażaniu działań integrujących młodych zamieszkujących naszą gminę. Mamy nadzieję, że współpraca naszych uczniów z radą młodzieżową gminy zaowocuje w przyszłości wzrostem działań na rzecz lokalnej młodzieży!