Próbny egzamin maturalny

z Języka Angielskiego

Z przyjemnością podaje wyniki pierwszego próbnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym.

Wzięło w nim udział 25 uczniów z KLASY DRUGIEJ a średni wynik to 94,32%!

Cieszę się bardzo, poziom podstawowy to odpowiednik B1, a więc jest to dodatkowe potwierdzenie, że uczniowie mają ten etap (odpowiednik egzaminu PET) za sobą.

Każdy z uczniów jest w stanie napisać ten egzamin co najmniej na poziomie 96%, na razie wynik taki osiągnęło 14 uczniów, a 2 uczniów już teraz osiągnęło 100% (Martyna Ziółkowska i Olaf Nowak).

Warto zaznaczyć że jest to dopiero półmetek nauki w szkole średniej, do egzaminu Maturalnego mamy jeszcze ponad rok.

W imieniu Language Dept. życzę dalszych sukcesów,
Meggie Rawicz-Mańkowska
Dyrektor ds. Dwujęzyczności