Próbny Egzamin Cambridge

Cambridge Mock Examination Day

Egzamin próbny to test praktyczny, który przestrzega wszystkich zasad rzeczywistego egzaminu. W czwartek, 10 marca, nasi studenci Advanced Level English i Proficiency Level wzięli udział w corocznym Cambridge Mock Examination Day.

Ubrani elegancko, pełni podniecenia (i nerwów) uczniowie przybyli do szkoły gotowi do działania. Egzaminy składały się z dwóch 90-minutowych części czytania i pisania, czterdziestominutowej części słuchania i oceny mówienia. To był rzeczywiście „maratonowy” dzień języka angielskiego!

Jakie są korzyści z egzaminów próbnych? W trakcie i po próbie kandydaci mogą analizować swoje wyniki, unikając powtarzania tych samych błędów na samym egzaminie. Daje również uczniom wyobrażenie o wzorcach pytań, rodzajach pytań, które można zadać, poziomie trudności pytań oraz czasie potrzebnym na każdą część testu.

Oczywiście egzaminy próbne nie są obowiązkowe dla kandydatów, którzy mogą być jeszcze trochę przygotowani do danego testu. Jednak symulowane środowisko testowe zdecydowanie pomaga uczniom w nauce radzenia sobie z nerwami i niepokojem, których doświadczą w wybranym dniu testu.

Nasi studenci mają 100% wskaźnik sukcesu na egzaminach Cambridge. Jesteśmy z tego dumni! Praktyka czyni mistrza i jesteśmy pewni, że nasze próbne dni egzaminu robią różnicę!

Korzyści z egzaminów próbnych:
-analiza wydajności i wyników
-zarządzanie czasem
-zmniejsza nerwowość przed egzaminem
-pomaga śledzić Twoje postępy

Language Dept.