Ogólnopolski konkurs Języka Angielskiego

EDI Pingwin

Z radością informujemy o wspaniałych wynikach Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego EDI Pingwin dla uczniów klas podstawowych od klasy 4 do liceum klasy 1!
W Szkole Podstawowej wzięło udział 39 uczniów, a aż 20 z nich uzyskało dyplom laureata lub wyróżnienie (miejsca od 1 do 10), a średni wynik uczniów naszej szkoły daleko przewyższa średni wynik ogólnopolski.
Trzeba pamiętać, że to jeden z najtrudniejszych konkursów języka angielskiego, obejmuje nie tylko wiedzę z zakresu języka angielskiego ale także z zakresu kultury czy geografii krajów anglosaskich.
konkurs języka angielskiego edi pingwin