Narodowe Święto Niepodległości

11 Listopada

Społeczność naszej szkoły celebrowała dziś Narodowe Święto Niepodległości.
Podczas uroczystego apelu wspominaliśmy wysiłki tych, którzy w trzech zaborach i poza granicami ziem polskich, swoimi działaniami doprowadzili do odrodzenia Rzeczypospolitej. 11 listopada to dzień symboliczny i wyjątkowy dla każdego Polaka. Po 123 latach niewoli, podziału i rozbicia Polska znowu była wolna.

Uczniowie wszystkich klas chętnie wypowiadali się na temat niepodległości. Na pytanie pana Jakuba, nauczyciela historii, czym jest niepodległość, padały trafne i interesujące odpowiedzi: jest wolnością, swobodą, posiadaniem własnej ziemi, kultury i tradycji.

Uroczysty apel połączony był z koncertem pieśni patriotycznej i żołnierskiej. Uczniowie starsi i młodsi pięknie zaprezentowali się we wzruszającym muzycznym repertuarze.

Dzisiaj szczególnie mocno poczuliśmy nasz związek z Ojczyzną.
POLSKA TO MY!