Global citizenship Education

Angielski w Anglii?

Global citizenship Education

English in England? Yes, of course! England, however is certainly not the only place you’ll find people speaking the language. In Global Citizenship Education, Class 1 students expanded their knowledge of other English speaking lands across the globe. From the Far East to the southern tip of Africa, English is the “ligua franca” of our day, spoken in every hemisphere and continent by nearly 2 billion people. What do you know about Gibraltar, Singapore, Ghana, or the Falkland Islands? Students researched these far-off locations and many others and presented their findings on brightly colored posters. In class they explained what they found fascinating about these Anglophone lands. Stop by the our Language Room at the High School to see them for yourself!

Language Department

Polish Translation 👇🏼
Angielski w Anglii? Oczywiście, że tak! Jednak Anglia z pewnością nie jest jedynym miejscem, w którym można spotkać ludzi mówiących tym językiem. W ramach edukacji o obywatelstwie globalnym uczniowie klasy 1 poszerzyli swoją wiedzę o innych krajach anglojęzycznych na całym świecie. Od Dalekiego Wschodu po południowy kraniec Afryki, język angielski jest współczesną „ligua franca”, posługuje się nim na każdej półkuli i kontynencie prawie 2 miliardy ludzi. Co wiesz o Gibraltarze, Singapurze, Ghanie lub Falklandach? Uczniowie zbadali te odległe miejsca i wiele innych, a następnie przedstawili swoje odkrycia na kolorowych plakatach. Na zajęciach opowiedzieli, co ich fascynuje w tych anglojęzycznych krajach. Wpadnij do naszej sali językowej w Liceum, aby zobaczyć je na własne oczy!

Language Department