Egzamin B2 First

Poziom FCE (B2)

W naszym liceum uczniowie są podzieleni na grupy w zależności od poziomu języka angielskiego. Poziom FCE (B2) zwykle osiąga się po 2-3 latach pracy, ale 18 naszych licealistów już teraz (16 grudnia) podeszło do tego egzaminu.

Egzamin B2 First (FCE) jest flagowym egzaminem Cambridge Assessment English. Jest uznawany na świecie przez instytucje edukacyjne i pracodawców. Certyfikat B2 First jest potwierdzeniem umiejętności posługiwania się językiem angielskim w środowisku akademickim i zawodowym na poziomie B2 w skali CEFR (Rady Europy). Egzamin sprawdza umiejętność zrozumienia głównych myśli w złożonym tekście, prowadzenia rozmowy na szereg tematów, wyrażania własnej opinii i prezentowania argumentów, umiejętność napisania rozbudowanego tekstu, pisemnego wyrażenia własnego punktu widzenia, przedyskutowania argumentów za i przeciw po angielsku. Dodatkowo egzamin B2 FIRST testuje poprawność i różnorodność stosowanych struktur leksykalno-gramatycznych.

To rzeczywiście niełatwy i złożony egzamin składający się z 4 części:

o    Czytanie i część gramatyczno-leksykalna (Reading & Use of English): 1 godzina 15 minut

o    Pisanie (Writing): 1 godzina 20 minut

o    Słuchanie (Listening): 40 minut

o    Mówienie (Speaking): 14 minut

Tym bardziej więc cieszymy się, ze wielu naszych licealistów zrobiło już ten krok i czekamy na wyniki z Cambridge.

Language Depts.