Egzamin Advanced – poziom C1

Wielkie gratulacje dla uczniów, którzy zdali z niesamowitymi wynikami egzamin Advanced (C1)

Do egzaminu przystąpiło 16 uczniów naszego liceum. Aż 5 z nich uzyskało wynik na poziomie egzaminu Proficiency (Pass at Grade A czyli C2), a kolejnych 6 zdało z wyróżnieniem (Pass at Grade B). Wszyscy zasługują na wielkie gratulacje, bo egzamin C1 Advanced (CEA) to już bardzo wysoki poziom, a ponad 6000 instytucji edukacyjnych, firm i instytucji państwowych na całym świecie uznaje C1 Advanced za potwierdzenie wysoce zaawansowanego poziomu znajomości języka.

Poniżej lista tych, którzy zdobyli kolejny Mt. Everest językowy:
1. Olaf Nowak (207) – Pass at Grade A
2. Mateusz Tuczyński (206) – Pass at Grade A
3. Joanna Jedynak (203) – Pass at Grade A
4. Antoni Rakowski (201) – Pass at Grade A
5. Antoni Pacholczyk (200) – Pass at Grade A
6. Zuzanna Jaworska (198) – Pass at Grade B
7. Filip Kacprzak (197) – Pass at Grade B
8. Piotr Molenda (196) – Pass at Grade B
9. Victoria Juszkiewicz (194) – Pass at Grade B
10. Dominika Wyrzykowska (193) – Pass at Grade B
11. Wiktor Witkowski (193) – Pass at Grade B
12. Witold Kornatowski (192) – Pass at Grade C
13. Zuzanna Twarowska (189) – Pass at Grade C
14. Jakub Kołcz (187) – Pass at Grade C
15. Martyna Ziółkowska (184) – Pass at Grade C
16. Aleksander Dąbrowski (184) – Pass at Grade C

Jeszcze raz gorące gratulacje i życzenia dalszych sukcesów dla wszystkich, którzy zdali egzamin Advanced. Wielkie podziękowania także za przygotowanie uczniów dla całego zespołu językowego i oraz za wsparcie dla rodziców.

Language Depts.
Meggie Rawicz-Mańkowska
Dyrektor ds. Dwujęzyczności