Dzień otwarty w Liceum

Spotkania rodziców z wychowawcami

W dniu 23 listopada 2020r. zgodnie z kalendarzem w naszym liceum odbędzie się dzień otwarty szkoły i spotkania rodziców z wychowawcami.
Jest to dobry czas na podsumowanie trzymiesięcznej pracy uczniów. Serdecznie zapraszamy rodziców do logowania się na spotkania z nauczycielami zgodnie z grafikiem przesłanym poprzez dziennik elektroniczny Librus. Dyżur Nauczycieli odbywać się będzie on-line z wykorzystaniem platformy Teams. Dzisiaj jesteśmy do Państwa dyspozycji w godzinach 16:30-19:00.