Debata historyczna

Dwudziestolecie międzywojenne

W czwartek odbyła się w naszym liceum wielka debata historyczna, w której wzięli udział wybrani uczniowie klasy drugiej i trzeciej. Tematem przewodnim dyskusji było dwudziestolecie międzywojenne i związane z nim rożnego rodzaju problemy historyczne, które do dziś stanowią kwestie sporne, niejednokrotnie wywołujące żywe dyskusje i debaty publiczne. Nasi uczniowie przybliżyli nam dziś ich szczegóły – mogliśmy wyrobić sobie zdanie m. in. o tym:
– Która z koncepcji przedwojennej granicy państwa polskiego miała solidniejsze podstawy społeczno-polityczne?
– Czy dwudziestolecie międzywojenne należy uznać za okres pełen sukcesów, czy może porażek i nierozwiązanych problemów społecznych?
– Czy marszałek Piłsudski podjął słuszną decyzję o przeprowadzeniu zamachu stanu w maju 1926 roku?

Debata miała wyrównany charakter, poziom dyskusji był niezwykle wysoki, a wnioski z niej płynące oryginalne i pozwalające lepiej zrozumieć niektóre z aspektów życia w dwudziestoleciu międzywojennym. Takich prelegentów nie powstydziłyby się najlepsze uniwersytety w naszym kraju! Wszystkim uczestnikom debaty należą się w związku z tym ogromne gratulacje i podziękowania! Mamy nadzieje, że kolejne debaty w naszej szkole są tylko kwestią czasu 😊