Cambridge YLE

Gratulujemy wszystkim naszym Uczniom

Szóstoklasiści z wyróżnieniem zakończyli serię egzaminów Cambridge YLE

Po zdobyciu certyfikatów Starters i Movers nasi szóstoklasiści sięgnęli po ostatni z certyfikatów serii Cambridge YLE – Flyers, czyli odlecieli.
Ten test sprawdza kompetencje językowe już na poziomie A2 i daje przepustkę do testów, które nie są już przygotowane dla dzieci ale dla wszystkich uczących się języka angielskiego. Jednocześnie A2 Flyers pomaga w:
• rozwijaniu umiejętności rozumienia prostych form pisanych w języku angielskim
• nauce porozumiewania się w prostych, codziennych sytuacjach
• poszerzaniu zakresu używanych podstawowych zwrotów i wyrażeń
• nauce aktywnego udziału w rozmowach z native speakers, mówiących wolno i wyraźnie.

Wszyscy, którzy podeszli do egzaminu (19 uczniów) otrzymali kolejny trzeci certyfikat jako kolejne zdobyte trofeum a 17 z nich uzyskało maksymalny możliwy wynik tzn. po 5 tarcz z każdego testu. Dwoje uczniów jedynie w jednym teście uzyskało 4 a nie 5 tarcz. Trzeba jednak pamiętać, że uzyskanie 4 lub 5 tarcz z każdego testu oznacza, że uczeń gotowy jest do przygotowywania się do kolejnego egzaminu – Cambridge KEY. Z drugiej strony potwierdzony egzaminem Flyers poziom A2 to poziom wymagany na egzaminie ósmoklasisty.

Gratulujemy uczniom:

Zdali z wyróżnieniem
• Michalina Balcerzak
• Maciej Cłapiński
• Jakub Kalota
• Arkadiusz Kopeć
• Mateusz Kozłowski
• Brandon Kubiak
• Michalina Lewandowska
• Mateusz Maćkowiak
• Nikandra Niemyska
• Aleksander Sandecki
• Zofia Stróżewska
• Nina Stykowska
• Amelia Trzeciak
• Maja Witeska
• Andrzej Wołosiewicz
• Michał Zaręba-Malewski

Zdali bardzo dobrze
• Maria Skwarek
• Antoni Wąsek

Jeszcze raz gratulacje dla uczniów, nauczycieli i rodziców!

W imieniu Language Depts.