Cambridge Starters & Movers

Wyniki z egzaminów

Z dumą i radością informujemy o wynikach uzyskanych przez 20 uczniów klas 4 i 5 w egzaminach zewnętrznych Cambridge – Starters (Pre-A1) i Movers (A1).

Wszyscy zdali bardzo dobrze!!!

Starters i Movers to pierwsze egzaminy dające uczniom możliwość porównania swoich umiejętności językowych z uznanymi międzynarodowo standardami języka angielskiego (CEFR). Wyniki są zmapowane na skali Cambridge odpowiadającej CEFR.

Podczas egzaminów uczniowie są sprawdzani w zakresie:
– czytania i pisania
– słuchania ze zrozumieniem
– mówienia

W każdym z tych obszarów można uzyskać maksymalnie do 5 tarcz (odpowiednik 100%)

Przyzwyczailiśmy się, że w naszej Szkole uczniowie zdają i to bardzo dobrze zdają egzaminy zewnętrzne, ale tym razem było prześwietnie! Niemalże idealnie (99%), a 18 uczniów otrzymało pełne 100%!

STARTERS
Michalina Balcerzak 3 x 5 tarcz (100%)
Julia Chalecka 3 x 5 tarcz (100%)
Maciej Cłapiński 3 x 5 tarcz (100%)
Arkadiusz Kopeć 1 x 3 i 2 x 5 (86,7%)
Amelia Kowalczyk 3 x 5 tarcz (100%)
Mateusz Kozłowski 3 x 5 tarcz (100%)
Brandon Kubiak 3 x 5 tarcz (100%)
Mateusz Maćkowiak 3 x 5 tarcz (100%)
Michalina Lewandowska 3 x 5 tarcz (100%)
Nikandra Niemyska 1 x 4 i 2 x 5 tarcz (93,3%)
Aleksander Sandecki 3 x 5 tarcz (100%)
Zofia Stróżewska 3 x 5 tarcz 100%)
Nina Stykowska 3 x 5 tarcz (100%)
Amelia Trzeciak 3 x 5 tarcz (100%)
Andrzej Wołosiewicz 3 x 5 tarcz (100%)

MOVERS
Erika Kiknavelidze 3 x 5 (100%)
Bartosz Kubiczek 3 x 5 (100%)
Bartosz Padewski 3 x 5 tarcz (100%)
Weronika Wilim 3 x 5 tarcz (100%)
Julia Włodarczyk 3 x 5 tarcz (100%)

Ogromne gratulacje dla wszystkich wraz z życzeniami dalszych sukcesów na kolejnych etapach.

Meggie Rawicz-Mańkowska – Dyrektor ds. Dwujęzyczności
Language Depts.