Biologia w Liceum

Zdolni Naukowcy

Uczniowie klasy II LO zamienili się w badaczy i podczas lekcji biologii sprawdzali aktywność katalazy, obecnej m.in w bulwach ziemniaka 🙂 Enzym ten, chroni komórki przed szkodliwym wpływem stresu oksydacyjnego, a dowodem jego aktywności są pojawiające się pęcherzyki gazu (tlenu), w probówce z roztworem nadtlenku wodoru 😊🧪 Oby duch naukowca nie opuścił Uczniów IIA na długi czas! ⚗️😀