B2 First for Schools

certyfikat Cambridge

10 marca bieżącego roku, po kilkumiesięcznych przygotowaniach, uczniowie naszej Liceum przystąpili do egzaminu B2 First for Schools, który pokazuje, że uczeń zna język angielski wystarczająco dobrze, by pracować lub uczyć się w środowisku anglojęzycznym. Zagadnienia i ujęcie tematów w B2 First for Schools są dostosowane do zainteresowań i doświadczeń młodzieży w wieku szkolnym, poza tym nie różni się on niczym od standardowego egzaminu B2 First (FCE) i uprawnia do otrzymania certyfikatu Cambridge honorowanego na całym świecie.
Dlaczego warto przystąpić do tego egzaminu?
Egzamin B2 First (FCE):
• Jest uznawany przez ponad 150 uczelni wyższych w Polsce i 2 000 uczelni zagranicznych
• Honorują go najlepsi pracodawcy tacy jak: Adidas, Bank Millenium, Coca-Cola, Hewlett-Packard Poland, KPMG, Siemens sp. z o.o. i wiele innych
• Pozwala zaliczyć zajęcia z języka angielskiego na studiach w Polsce, otrzymać zwolnienie z egzaminów końcowych z języka angielskiego oraz brać udział w programach wymiany międzyuczelnianej
• W połączeniu z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym pozwala uczyć języka angielskiego w przedszkolach oraz w klasach 1–3 szkoły podstawowej w Polsce
• Jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego wymaganej od pracowników polskiej służby cywilnej
• Jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego wymaganej od pilotów wycieczek.
• Umożliwia studia pierwszego stopnia w języku angielskim w krajach nieanglojęzycznych.

Jak wygląda egzamin?
Egzamin B2 First trwa ok. 3.5 godziny i składa się z następujących części: Reading (Czytanie ze zrozumieniem), Use of English (Test gramatyczno-leksykalny), Writing (Pisanie) i Listening (Słuchanie). Część ustną zdaje się w parze z innym kandydatem w obecności dwóch egzaminatorów.
Sprostanie wszystkim wymogom egzaminu FCE nie jest prostym zadaniem jednak nasi uczniowie mają 100% zdawalność a wielu z nich zdaje z wyróżnieniem. Jesteśmy dumni z tego faktu i z niecierpliwością czekamy na tegoroczne wyniki!

Language Department.