B1 Preliminary

PET

Cambridge English: B1 Preliminary (PET)

Nasi uczniowie brali udział w egzaminie Cambridge English: B1 Preliminary (PET).
Jest to egzamin potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym czyli wymaganym na maturze. Certyfikat Cambridge English: B1 Preliminary (PET) jest ceniony przez pracodawców, uniwersytety, międzynarodowe korporacje i instytucje rządowe. Potwierdza kompetencje posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach codziennych.

Egzamin odbył się w wersji komputerowej w naszym Liceum a został przeprowadzony przez egzaminatorów centrum egzaminacyjnego LANG..
STRUKTURA EGZAMINU B1 Preliminary (PET)
Reading: 45 minut
Writing: 45 minut
Listening: 30 minut
Speaking: 12 minut

Wyniki będą w styczniu ale jesteśmy przekonani, że uczniowie byli dobrze przygotowani i czekamy na bardzo dobre informacje.

Życzymy im sukcesów!

Language Dept.