B1 Preliminary for Schools

Sprawdzenie umiejętności z języka angielskiego

16 marca bieżącego roku, po kilkumiesięcznych przygotowaniach, uczniowie klasy ósmej przystąpili do egzaminu B1 Preliminary for Schools, który pokazuje, że uczeń zna podstawy języka angielskiego i posiada praktyczne umiejętności językowe pozwalające komunikować się w codziennych sytuacjach.
B1 Preliminary for Schools jest egzaminem na takim samym poziomie B1 jak B1 Preliminary, ale z treściami przygotowanymi specjalnie dla uczniów i młodzieży szkolnej
B1 Preliminary for Schools potwierdza, że uczeń potrafi:
1. czytać proste teksty pisane i artykuły w języku angielskim
2. pisać listy oraz e-maile na codzienne tematy
3. rozumieć informacje przedstawione w prosty sposób
4. wyrażać swoją opinię w mowie i piśmie w języku obcym.
5. w sposób praktyczny porozumiewać się w danych codziennych sytuacjach życiowych.
Dlaczego warto przystąpić do tego egzaminu?
Testy i egzaminy Cambridge English są uznawane przez ponad 25,000 instytucji edukacyjnych, firm, organizacji oraz instytucji rządowych na całym świecie.
Jak wygląda egzamin?
Egzamin B1 Preliminary for Schools trwa ok. 2 godziny 20 min i składa się z następujących części: Reading (Czytanie ze zrozumieniem), Writing (Pisanie) i Listening (Słuchanie). Część ustną zdaje się w parze z innym kandydatem w obecności dwóch egzaminatorów.
Sprostanie wszystkim wymogom egzaminu PET nie jest prostym zadaniem jednak nasi uczniowie mają 100% zdawalność a wielu z nich zdaje z wyróżnieniem. Jesteśmy dumni z tego faktu i z niecierpliwością czekamy na tegoroczne wyniki!