A2 key for schools

Cambridge English

Pomimo pandemii nasi uczniowie rozwijają się językowo, osiągając kolejne wyznaczone cele.

Dzisiaj  (14/12), przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa, 21 uczniów z naszej szkoły podstawowej podeszło do egzaminu zewnetrznego Key. Egzamin był przeprowadzony w naszym Liceum.

A2 KEY FOR SCHOOLS – wcześniej znany jako Cambridge English: Key (KET) jest pierwszym egzaminem Cambridge English Qualifications na poziomie A2 w skali Rady Europy dla starszych uczniów szkoły podstawowej lub dla dorosłych. Egzamin sprawdza podstawowe sprawności językowe, zrozumienie prostych tekstów, umiejętność porozumienia się w sytuacjach codziennych, stopień zrozumienia krótkich ogłoszeń oraz prostych poleceń ustnych. Certyfikat A2 Key for Schools / A2 Key (KET) poświadcza znajomość języka angielskiego na podstawowym poziomie.

STRUKTURA EGZAMINU KEY (KET):
Czytanie i pisanie: 1 godzina 10 minut
Słuchanie: 30 minut
Mówienie: 12 minut

Wersja KET for Schools różni się tylko tym, że jest to wersja tematycznie dostosowana do zainteresowań młodzieży szkolnej.

Egzaminatorzy Cambridge byli pod wrażeniem kultury i dojrzałości naszych uczniów. Teraz czekamy na wyniki egzaminów.
Language Department.