YLE Movers

Gratulujemy wszystkim naszym Uczniom

EGZAMIN CAMBRIDGE YLE – Movers

Piątoklasiści bogatsi o doświadczenia z egzaminu Starters podeszli do kolejnego egzaminu z serii Cambridge YLE – Movers. Ten egzamin trwa już ok 60 min a każdy z testów 1. słuchanie 2. pisanie i czytanie oraz 3. mówienie oceniany jest tarczami w skali od 1 do 5 tarcz. Egzamin Movers potwierdza kompetencje językowe na poziomie A1, a jednocześnie ma pomóc w trzech obszarach:
• rozwijaniu umiejętności rozumienia prostych poleceń lub przeprowadzania podstawowych i krótkich rozmów
• nauce rozumienia prostych ogłoszeń i instrukcji w języku angielskim
• nauce pisania prostych notatek i zapisków, z umiejętnością podania czasu, daty i miejsca.

Jak sobie poradzili nasi uczniowie?
Wspaniale! 16 uczniów podeszło do egzaminu i 15 z nich otrzymało maksymalną ocenę czyli 5 tarcz dla każdego testu. Jeden z uczniów w jednym z testów otrzymał 4 tarcze. Inaczej mówiąc zdali wszyscy i to zdali z wyróżnieniem.

Gratulujemy więc uczniom:
• Julia Chalecka
• Kacper Chudzik
• Zuzanna Ferchmin
• Piotr Frąckiewicz
• Iwo Golonko
• Tymon Jasionek
• Stanisław Kapłon
• Gabriela Lewandowska
• Piotr Olechno
• Amelia Rzeszowska-Koza
• Zuzanna Skrok
• Pola Starzyniec
• Irena Twaróg
• Adam Wiaderek
• Maja Zadrożna
• Stanisław Szczepanik

Jeszcze raz gratulacje dla uczniów, nauczycieli i rodziców!
Language Depts.