Formularz Rekrutacyjny

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Łomiankach

Egzamin Wstępny:

  1. Egzamin wstępny przeprowadzony zostanie wg harmonogramu ustalonego przez Komisję Rekrutacyjną.
  2. Egzamin wstępny obejmuje część pisemną z przedmiotów:
    1. język polski (czas trwania – 90 minut),
    2. matematyka (czas trwania – 90 minut),
    3. język angielski (czas trwania – 90 minut).
  3. Egzamin wstępny obejmuje również część ustną – rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem w języku polskim i angielskim.
  4. W związku z możliwością wprowadzenia ograniczenia w funkcjonowaniu jednostek oświatowych w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, egzamin wstępny może być przeprowadzony zdalnie (online) z wykorzystaniem platformy wideokonferencyjnej funkcjonującej za pośrednictwem sieci internetowej, z uwzględnieniem metod i technik kształcenia na odległość. Szczegółowe zasady, w tym termin przeprowadzenia egzaminu wstępnego metodą online zostaną przekazane kandydatom lub ich rodzicom drogą mailową przez Dyrektora Szkoły.
Wpisać "nd." jeśli nie dotyczy
Wpisać "nd." jeśli nie dotyczy
Wpisać "nd." jeśli nie dotyczy
Wpisać "nd." jeśli nie dotyczy
Wpisać "nd." jeśli nie dotyczy
Wpisać "nd." jeśli nie dotyczy