Poznajemy Polskę

Nasza Ojczyzna

„Polska to taka kraina,
która się w sercu zaczyna.
Potem jest w myślach blisko,
w pięknej ziemi nad Wisłą.
Jej ścieżkami chodzimy,
budujemy, bronimy.
Polska – Ojczyzna…
Kraina, która się w sercu zaczyna”. 🇵🇱👧🏼👦🏻🇵🇱

Uczniowie klas 0-3 poznają Polskę, tradycje, kulturę własnego narodu. Wykorzystując dziecięcą ciekawość oraz stałą gotowość do poznawania i przeżywania, dbamy o wrażliwą naturę ucznia tak, by słowa „Polak” i „Ojczyzna” wypowiadało się z dumą. Wśród celów szczegółowych realizujemy: wzmacnianie więzi uczuciowej z ojczystym krajem, poznawanie stolicy, budzenie poczucia przynależności narodowej, przybliżanie przeszłości i dorobku kulturowego narodu. W dniach 11 oraz 12 kwietnia uczniowie klas 0-3 mieli okazję uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych sprzyjających przybliżaniu historii i piękna naszej „Małej i Wielkiej Ojczyzny”. ☀️🍀🎒

♦️Pierwszym punktem programu był spacer z przewodnikiem po Starym Mieście. Na naszej trasie mogliśmy podziwiać prawdziwe symbole Warszawy: Zamek Królewski, Kolumnę Zygmunta, najważniejsze warszawskie pomniki- monument Małego Powstańca i rzeźbę Warszawskiej Syrenki, a także Rynek Starego Miasta, malownicze uliczki, mury miejskie oraz Barbakan.
♦️Kolejnym punktem wycieczki była lekcja w Zamku Królewskim pt. „Król i Jego dwór”. Lekcja, podczas której uczestnicy poznali apartamenty ostatniego króla Polski, a przez to samego monarchę i jego czasy. 👑

Podczas tych niezwykłych chwil, którym towarzyszyła wspaniała pogoda uczniowie poznali lepiej historię naszej stolicy. 🇵🇱🧜🏻‍♀️☀️