Cambridge Movers

Wyniki uczniów z klasy 5

Wielkie gratulacje dla uczniów klasy 5 za fantastyczne wyniki podczas egzaminu Cambridge Movers.

Wszyscy nie tylko zdali, ale zdali z wyróżnieniem! Movers to egzamin kolejny po Starters, a przed Flyers. Wynik naszych uczniów pokazuje więc kompetencje językowe nie tylko na poziomie A1+, ale dla wielu na poziomie A2!
To drugi z międzynarodowych egzaminów Cambridge, w swojej konstrukcji zachowujący te same elementy:
• Słuchanie
• Mówienie
• Czytanie i Pisanie

Wielkie gratulacje dla uczniów klasy 5
1. Balcerzak Michalina – pass with distinction
2. Cłapiński Maciej – pass with distinction
3. Goszczyńska Kornelia – pass with distinction
4. Kalota Jakub – pass with distinction
5. Kopeć Arkadiusz – pass with distinction
6. Kozłowski Mateusz – pass with distinction
7. Kubiak Brandon – pass with distinction
8. Lewandowska Michalina – pass with distinction
9. Maćkowiak Mateusz – pass with distinction
10. Niemyska Nikandra – pass with distinction
11. Sandecki Aleksander – pass with distinction
12. Skwarek Maria – pass with distinction
13. Stróżewska Zofia – pass with distinction
14. Stykowska Nina – pass with distinction
15. Trzeciak Amelia – pass with merit
16. Witeska Maja – pass with distinction
17. Wołosiewicz Andrzej – pass with distinction
18. Zaręba-Malewski Michał – pass with distinction

Wyniki są piękne, ale jak wiadomo same z siebie się nie wzięły, było w tym sporo Waszej pracy. Jak powiedział wynalazca żarówki Thomas Edison: „Geniusz to 1% inspiracji i 99% potu.”

Gratulacje dla uczniów, ich nauczycieli i rodziców.

W imieniu Language Depts.