Cambridge English YLE

Pre A1 Starters / A1 Movers / A2 Flyers

Choć uczniowie mają nieco zmodyfikowany przez pandemię cykl nauczania, wciąż robią postępy językowe i weryfikują je także poprzez egzaminy zewnętrzne.

Testy Cambridge English YLE przeznaczone są dla dzieci w wieku 7-12 lat a ich poziom trudności dostosowany jest do skali CEFR.
9 grudnia w naszej Szkole Podstawowej z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, 32 uczniów podeszło do egzaminów YLE (Young Learners) –  Pre A1 Starters / A1 Movers / A2 Flyers 

 
Egzaminy dostępne są na trzech poziomach zaawansowania:
    • Pre A1 Starters, dla dzieci po około 100 godzinach szkoleniowych
    • A1 Movers, dla dzieci po około 175 godzinach szkoleniowych
    • A2 Flyers, dla dzieci po około 250 godzinach szkoleniowych
  • testy YLE są w pełni przystosowane do psychologicznych i psychospołecznych uwarunkowań dzieci
  • dziecko może otrzymać maksymalnie 5 tarcz z każdej części testu, w sumie maksymalnie 15 tarcz za cały egzamin
  • testy YLE nie są oceniane w kategoriach: zdany/niezdany, na certyfikacie widnieje liczba tarcz otrzymana przez dziecko z każdej części testu

 

Egzaminatorzy Cambridge byli pod ogromnym wrażeniem poziomu naszych uczniów oraz ich pewności siebie. Dla nas wszystkich było niezwykle miło zobaczyć znów szkołę z uczniami. Wnieśli oni pozytywna energię w mury szkolne i miejmy nadzieje, że niedługo będziemy się znów spotykać z nimi na lekcjach w salach szkolnych.

Language Department