Rekrutacja do klas wstępnych - NOWOŚĆ!!!

Miło jest nam poinformować, że w przyszłym roku szkolnym  Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi w Łomiankach planuje nabór do dwujęzycznej klasy wstępnej (tzw. klasy zerowej lub klasy “0”) z nowożytnym językiem obcym angielskim lub hiszpańskim. Poniżej przedstawiamy podstawowe założenia programowe dla tych klas.

Klasa Wstępna - Hiszpańska
Nauczanie przez imersję - zanurzenie w języku hiszpańskim
0h

Podstawowym założeniem programu nauczania w klasie wstępnej jest rozwinięcie u uczniów kompetencji w posługiwaniu się językiem hiszpańskim w stopniu umożliwiającym im rozpoczęcie właściwego cyklu kształcenia w czteroletniej klasie dwujęzycznej-hiszpańskiej liceum. Warunkiem przyjęcia ucznia do klasy pierwszej oddziału dwujęzycznego w Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym w Łomiankach jest opanowanie przez niego znajomości języka hiszpańskiego potwierdzonej właściwym certyfikatem na poziomie B1 na koniec klasy "zerowej".

To będzie znakomitą podwaliną dla osiągnięć językowych podczas kształcenia w kolejnych czterech latach liceum. W rezultacie nasz absolwent będzie mógł uzyskać certyfikat znajomości języka hiszpańskiego na poziomie B2/C1.

Tygodniowy program zajęć klasy wstępnej przewiduje 18 godzin języka hiszpańskiego oraz dodatkowo po dwie godziny z języka polskiego i matematyki, a także po jednej godzinie zajęć z wychowania fizycznego i z wychowawcą. Łącznie 25 godzin w tygodniu.

Uczniowie, którzy nie potwierdzą znajomości języka hiszpańskiego certyfikatem na poziomie B1 na koniec klasy "zerowej", który uprawnia do rozpoczęcia nauki w dwujęzycznej-hiszpańskiej klasie liceum, bedą mogli kontynuować naukę w klasie pierwszej Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Klasa Wstępna - Angielska
Nauczanie przez imersję - zanurzenie w języku angielskim
0a

Celem nauki w klasie wstępnej jest rozwinięcie u uczniów kompetencji w posługiwaniu się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym im rozpoczęcie właściwego cyklu kształcenia w czteroletniej klasie dwujęzycznej-angielskiej liceum. Warunkiem przyjęcia ucznia do klasy pierwszej oddziału dwujęzycznego w Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym w Łomiankach jest opanowanie przez niego znajomości języka angielskiego na poziomie B1/B2, by w następnych latach dojść do poziomu C1/C2.

Jest to klasa przygotowująca do czteroletniego dwujęzycznego liceum ogólnokształcącego. Jej program przewiduje 16 godzin języka angielskiego w tygodniu, a dodatkowo po dwie godziny z języka polskiego, matematyki, przedmioty science (fizyka/matematyka/chemia dwujęzycznie), godzina wychowawcza i wychowanie fizyczne. Łącznie 25 godzin w tygodniu.

Zasady rekrutacji do klas wstępnych
Dotyczy klas 0a i 0h
0a / 0h
  1. Kandydaci do wstępnego oddziału dwujęzycznego z językiem hiszpańskim lub angielskim obowiązani są przystąpić do sprawdzianu predyspozycji językowych.
  2. Kandydaci, którzy zdobyli tytuł laureata lub finalisty Olimpiady języka hiszpańskiego lub angielskiego są zwolnieni ze sprawdzianu predyspozycji językowych.

Rekrutacja do klas pierwszych

Klasa 1 - Hiszpańska
Dwujęzyczna klasa z językiem hiszpańskim
1h

Klasa dwujęzyczna z językiem hiszpańskim jest propozycją dla uczniów, którzy chcą bardzo dobrze poznać język i kulturę państw hiszpańskojęzycznych. Nauka w tej klasie trwa cztery lata.

Młodzież uczy się języka hiszpańskiego zgodnie z podstawą programową dla klas dwujęzycznych. Nauka w oddziale dwujęzycznym ma zapewnić uczniom biegłe opanowanie języka hiszpańskiego (poziom C1 DELE intermedio/superior) oraz kultury krajów hiszpańskojęzycznych.

Uzyskanie powyższych kompetencji przygotowuje ucznia do życia w społeczeństwie wielokulturowym, a biegła znajomość języka hiszpańskiego będzie przepustką do podjęcia studiów hiszpańskojęzycznych w kraju i za granicą.

Klasa 1 - Angielska
Dwujęzyczna klasa z językiem angielskim
1a

Klasa dwujęzyczna z językiem angielskim jest propozycją dla uczniów, którzy chcą bardzo dobrze poznać język i kulturę państw anglosaskich. Nauka w tej klasie umożliwia również udział ucznia w zajęciach z innych przedmiotów prowadzonych w języku angielskim. Program nauczania w tej klasie trwa cztery lata, które mogą być poprzedzone rokiem nauki w klasie wstępnej (klasie "0").

Młodzież uczy się języka angielskiego zgodnie z podstawą programową dla klas dwujęzycznych. Nauka w oddziale dwujęzycznym ma zapewnić uczniom biegłe opanowanie języka angielskiego (poziom C1/C2 Advanced/Proficiency) i poznanie kultury krajów anglosaskich.

Powyższe kompetencje przygotowują uczniów do życia w społeczeństwie wielokulturowym. Biegła znajomość języka angielskiego pozwoli uczniom przygotować się do dalszej nauki (m.in. matura A-level, studia zagranicą), pracy i życia w środowisku anglojęzycznym.

Zasady rekrutacji do klas pierwszych
Dotyczy klas 1a i 1h
1a / 1h

Kandydatów do dwujęzycznych klas pierwszych obowiązuje standardowy Regulamin Rekrutacji umieszczony na stronie szkoły.

Propozycje nowych klas na rok szkolny

Klasa Umowna nazwa oddziału Przedmioty realizowane wg rozszerzonej podstawy programowej
0a wstępna dwujęzyczna z j. hiszpańskim* Język angielski dwujęzyczny
0h wstępna dwujęzyczna z j. angielskim** Język hiszpański dwujęzyczny
1a klasa dwujęzyczna Język angielski
1h klasa dwujęzyczna Język hiszpański

*18 godzin języka hiszpańskiego tygodniowo
**16 godzin języka angielskiego tygodniowo