Dlaczego My?

Traktujemy uczniów indywidualnie - wraz z ich talentami i obszarami wymagającymi wsparcia. Pomagamy uczniom poznać swoje mocne strony i wykorzystywać je. Jednocześnie wspieramy uczniów w zakresie potrzeb edukacyjnych i wychowawczych. 

Doceniamy i wspieramy dociekliwość i wnikliwość ucznia - uczeń ma prawo zadawać pytania i otrzymywać zrozumiałe odpowiedzi. Zależy nam na rozwoju uczniów, a nie jedynie na przekazaniu im zagadnień w zakresie podstawy programowej.  

Jesteśmy kreatywni– dokładamy starań by wykorzystywać szeroką paletę dostępnych form nauczania. Odchodzimy od tablicy, gdy to tylko możliwe, aby pokazać uczniom jak ciekawe i fascynujące może być zdobywanie wiedzy 

Dajemy uczniom paszport do realizowania swoich marzeń - wiemy jak ważna w dzisiejszym świecie jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego, która otwiera możliwości kontunuowania nauki, rozwoju, pracy i realizowania swoich pasji właściwie bez granic. Dzięki autorskiemu projektowi dwujęzyczności oferujemy język angielski nie jako kolejny przedmiot, ale klucz do otwarcia niezliczonych możliwości teraz i w przyszłości. 

Dostosowujemy się do zmieniających się potrzeb - byliśmy prawdopodobnie pierwszą szkołą w Polsce, która z sukcesem rozpoczęła nauczanie zdalne, gdy była taka potrzeba i zrealizowała cały przewidziany program. Jako doświadczony, ale wciąż rozwijający się zespół pedagogów jesteśmy w stanie obrać właściwy cel i zmierzać do niego, gdy jest jednak taka potrzeba lub konieczność, możemy odpowiednio modyfikować sposób realizacji tego celu. 

Współpracujemy w zakresie kompleksowego rozwoju ucznia - uczeń przebywa w szkole wiele godzin, jest to więc naturalne miejsce nie tylko do nauki, ale także budowania i wzmacniania pozytywnych postaw jak uczciwość, szczerość, zaufanie, szacunek dla innych, odpowiedzialność, otwartość, komunikatywność, krytyczne i kreatywne myślenie czy empatia.