Dwujęzyczność Liceum

Nasz autorski program nauczania języka angielskiego jest kluczem do zapewnienia absolwentom liceum swobody poruszania się, pracy i nauki na całym świecie, dzięki płynnemu komunikowaniu się w języku angielskim.

Nasze liceum zaprasza zarówno uczniów, którzy rozważają studia zagranicą w języku angielskim (kończąc na poziomie C1 – Advanced), jak i tych którzy chcą opanować komunikację w języku angielskim na wysokim poziomie (kończąc na B2 – FCE). Zajęcia prowadzone są więc w grupach według poziomu znajomości języka angielskiego (intermediate, upper-intermediate).

Oferujemy rozszerzony program języka angielskiego (6-7 godzin tygodniowo), a od II klasy, po wyborze profilu, dodatkowe zajęcia po angielsku (m.in. z matematyki, chemii i fizyki).

Opanowanie kompetencji językowych ma otworzyć nowe możliwości w zakresie rozwoju osobistego, edukacji, rozwoju zawodowego czy wyboru drogi życiowej. Jest to połączone z wypracowaniem ścieżki rozwoju osobistego poprzez doradztwo zawodowe, wzmacnianie talentów zidentyfikowanych w trakcie nauki w szkole podstawowej oraz poszukiwanie nowych.

Dzięki temu a także przy ścisłej współpracy z instytucjami przygotowującymi uczniów liceów do studiów zagranicą (np. Wielka Brytania, USA, Australia, Holandia) oraz w najlepszych uczelniach polskich, nasi absolwenci będą mieć nieskrępowany wybór dalszego rozwoju.

Nauczanie języka angielskiego w naszym liceum odbywa się z uwzględnieniem naturalnego procesu uczenia się z wykorzystaniem nowoczesnych metod i interaktywnych pomocy dydaktycznych. Sama dwujęzyczność pomaga w lepszym wykorzystaniu potencjału ucznia i przekłada się na ułatwienie przyswajania wiedzy w innych obszarach oraz lepsze wyniki w innych przedmiotach nauczania.

Szkoła zapewnia kontakt z żywym językiem angielskim, dzięki wymianie międzynarodowej oraz krajowym i zagranicznym edukacyjnym wyjazdom językowym z programem „zanurzenia” w języku angielskim, kontakt z nauczycielami native-speakerami, ale także w ramach realizowanych projektów z rówieśnikami z innych krajów mówiącymi po angielsku.

Zagwarantowana jest systematyczna, indywidualna ocena postępów, także poprzez zewnętrzne konkursy olimpiady i certyfikaty (Cambridge First Certificate – B2, Advanced – C1, IELTS – International English Language Testing System, TOEFL – Test of English as a Foreign Language). Dla chętnych istnieje możliwość sprawdzenia się w klasie maturalnej w egzaminie SAT – Scholastic Assessment Test.

Szkoła oferuje unikalny program Minikonferencji i Debat łączący w sobie kompetencje językowe, komunikacyjne i prezentacyjne.