Mateusz Nesterowicz

matematyka nauczyciel łomianki

Mateusz Nesterowicz

Jestem absolwentem Politechniki Warszawskiej. Wybrałem zawód nauczyciela, ponieważ praca z młodymi ludźmi daje mi dużo satysfakcji. Posiadam kwalifikacje pedagogiczne z przedmiotów: Matematyki i Fizyki.

Moją pasją jest koszykówka, którą uprawiam regularnie na poziomie amatorskim. Jestem również dyplomowanym instruktorem.

Prywatnie jestem szczęśliwym mężem i tatą.

Potrafię cierpliwie prowadzić zajęcia z przedmiotów ścisłych. Staram się wyjaśniać nawet najmniejsze wątpliwości Uczniów, wspieram ich i motywuję. Uważam, że jestem w stanie w przystępny sposób wytłumaczyć każde zagadnienie z matematyki z zakresu szkoły podstawowej oraz szkoły średniej.

Od kilkunastu lat uczę matematyki i fizyki, głównie podczas zajęć indywidualnych oraz obecnie w szkole.

Prowadzę lekcje z Uczniami o różnych predyspozycjach, pracuję z osobami bardzo uzdolnionymi oraz takimi, które mają problem z przedmiotami ścisłymi.

Staram się aby poza realizowaniem podstawy programowej uczniowie podwyżaszali swoje umiejętności biorąc udział w różnych konkursach poza szkolnych.

Jestem przekonany, że moje indywidualne podejście sprawia, że uczniowie mają pozytywne nastawienie do lekcji matematyki.

Kilka lat pracowałem w firmie handlowej na stanowisku analitycznym oraz kierowniczym.

Byłem asystentem trenera w koszykarskiej drużynie akademickiej.