Marcin Szawiel

Język polski
język polski łomianki

Marcin Szawiel

Jestem absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Moje zainteresowania dotyczą humanistyki, szczególnie językoznawstwa, z zakresu którego napisałem pracę doktorską. Dużą wagę przywiązuję do języka oraz do zasady wedle której nie wystarczy jedynie rozumieć dany ośrodek problemowo-tematyczny, ale należy umieć znaleźć odpowiedni język, dzięki któremu będzie potrafiło się o tym opowiedzieć.

W pracy dydaktycznej uwzględniam w dużej mierze rozwiązania innowacyjne, które pozwalają na przygotowanie ucznia do zmieniającej się rzeczywistości.

Zróżnicowane metody i formy pracy, dostosowuję do indywidualnych potrzeb uczniów. Pozwalają one na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych. Jestem zwolennikiem stosowania techniki różnych punktów widzenia, szczególnie krytycznego myślenia interdyscyplinarnego.

Jestem nauczycielem dyplomowanym z 14-letnim stażem pracy przede wszystkim w szkolnictwie ponadpodstawowym, zarówno w publicznym, jak i niepublicznym.

W czasie studiów doktoranckich prowadziłem zajęcia ze studentami na Wydziale Polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Szczególnie cenne w ostatnim czasie okazały się studia podyplomowe z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, dzięki którym jestem dobrze przygotowany nie tylko do świadomego podejmowania decyzji w związku z pełnieniem funkcji nauczyciela i wychowawcy, ale również do pełnienia funkcji kierowniczej. Posiadam również doświadczenie w prowadzeniu tutoringu rozwojowego. Jestem egzaminatorem OKE.